Weekly Test 23 Results

Roll NoNameTotalRankExam SetCorrect AnswersIncorrect AnswersNot attemptedSubject 1Q 1 OptionsQ 1 KeyQ 1 MarksQ 2 OptionsQ 2 KeyQ 2 MarksQ 3 OptionsQ 3 KeyQ 3 MarksQ 4 OptionsQ 4 KeyQ 4 MarksQ 5 OptionsQ 5 KeyQ 5 MarksQ 6 OptionsQ 6 KeyQ 6 MarksQ 7 OptionsQ 7 KeyQ 7 MarksQ 8 OptionsQ 8 KeyQ 8 MarksQ 9 OptionsQ 9 KeyQ 9 MarksQ 10 OptionsQ 10 KeyQ 10 MarksQ 11 OptionsQ 11 KeyQ 11 MarksQ 12 OptionsQ 12 KeyQ 12 MarksQ 13 OptionsQ 13 KeyQ 13 MarksQ 14 OptionsQ 14 KeyQ 14 MarksQ 15 OptionsQ 15 KeyQ 15 MarksQ 16 OptionsQ 16 KeyQ 16 MarksQ 17 OptionsQ 17 KeyQ 17 MarksQ 18 OptionsQ 18 KeyQ 18 MarksQ 19 OptionsQ 19 KeyQ 19 MarksQ 20 OptionsQ 20 KeyQ 20 MarksQ 21 OptionsQ 21 KeyQ 21 MarksQ 22 OptionsQ 22 KeyQ 22 MarksQ 23 OptionsQ 23 KeyQ 23 MarksQ 24 OptionsQ 24 KeyQ 24 MarksQ 25 OptionsQ 25 KeyQ 25 MarksQ 26 OptionsQ 26 KeyQ 26 MarksQ 27 OptionsQ 27 KeyQ 27 MarksQ 28 OptionsQ 28 KeyQ 28 MarksQ 29 OptionsQ 29 KeyQ 29 MarksQ 30 OptionsQ 30 KeyQ 30 Marks
G103Binty Karim26.571A272126.5B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1DA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1CD-0.25AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G105Seratul Jannat301
G106Subha Zannat Suche16.5181B1721116.5B0DD1CC1BB1CC1AA1AA1A0AD-0.25AA1DD1B0BB1BB1D0BB1C0D0D0A0AC-0.25B0C0BB1A0DD1CC1BB1BB1AA1
G107Mst. Sadia Sultana23109B244223BB1DD1CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1BD-0.25BB1CC1AD-0.25DD1AA1CC1CB-0.25CC1BB1AA1DD1CC1BB1B0AA1
G108Ead Alabi Tattho27.561A282027.5BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1A, B, CB-0.25DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G109Tasfia Tahorim Prova14.5205A1710314.5BB1CC1BA-0.25DB-0.25BB1AB-0.25AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1CB-0.25BB1BB1AC-0.25DD1B0DD1CC1AD-0.25AA1DC-0.25BB1DA-0.25DD1A0C0AB-0.25
G110Habib Rahman3314
G111Era Moni18164
G115Sidratul Montaha Tuba11234
G119Robin Ali28.7548A291028.75BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1CD-0.25CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G121Mst. Sobita Akter4305
G126Kaniz Fatema Suborna2496A254124B0CC1AA1BB1DB-0.25CB-0.25AA1DA-0.25DD1AA1DD1DD1DC-0.25BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G127Mahiya Sarkar Mahi301
G128Mossarrat Mostakin Mittirika22.75121B245122.75BB1AD-0.25CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1AB-0.25BB1BB1BD-0.25BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1AB-0.25AA1
G132Mashruba Jannat Shikha23109B244223BB1CD-0.25CC1B0CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1BB1BB1CB-0.25CD-0.25BB1CC1CD-0.25DD1AA1CC1B0CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G135Shahariar Siam19.75150A201919.75BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1B0BD-0.25CC1D0A0C0BB1A0D0A0C0B0
G136019152
G137Maliha Khatun22124
G142Anika Yesmin5292
G143Abdul Kaiyam23.75104B255023.75BB1BD-0.25CC1BB1CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1AB-0.25BB1BB1DD1BB1CC1BD-0.25DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1B, CB-0.25CA-0.25
G144Naim Islam Mafi4.25304B91924.25BB1DD1CC1CB-0.25BC-0.25BA-0.25CA-0.25DA-0.25DD1CA-0.25BD-0.25CB-0.25CB-0.25BB1AD-0.25BB1CC1AD-0.25BD-0.25CA-0.25CC1B0AC-0.25DB-0.25BA-0.25AD-0.25BC-0.25B0CB-0.25AA1
G145Fahmida Akter Rifa21131
G145Fahmida Akter Rifa14208B1541114B0DD1CC1BB1CC1AA1AA1DA-0.25DD1BA-0.25DD1AB-0.25BB1AB-0.25D0BB1C0DD1D0A0C0B0CC1B0A0D0CC1BB1BB1A0
G149Mst Mansura Akter Mohona18164
G152Abdur Nur Tushar Himel0354
G154Sadia Akter8262B111278AB-0.25BD-0.25CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25BD-0.25BA-0.25DD1B0DB-0.25CB-0.25D0BB1C0CD-0.25D0A0BC-0.25BB1CC1BB1BA-0.25D0CC1AB-0.25BB1CA-0.25
G156Sadman Zaman19152
G157Faiyaz Mustakim Rakin5292
G159Koushik Saha Shanto301
G162Md. Ruhul Amin9252
G163Aushi Singha Roy11234
G165Mahfuza Akter Liza10242
G171Humair Saiyead Subat2850
G174Tajammul Islam Tasin301
G175Zahid Hassan1342
G177Sadia Afrin19152A218119B0CC1DA-0.25BB1BB1AB-0.25AA1BA-0.25DD1AA1DD1CD-0.25BC-0.25BB1BB1BB1CC1DD1BB1BD-0.25CC1DD1AA1CC1BB1BA-0.25DD1AA1AC-0.25BB1
G179Mokka Modina23109
G181Bishal Modak (Likhon)12224
G183Sabbir Pramanik5292
G184Konok Chondro Mondol3314
G187Md. Rafiul Kabir0354
G189Nusrat Mehjabin Mishori17.25175B183917.25BB1DD1CC1B0CC1A0AA1A0DD1AA1DD1BB1BB1BB1D0BB1BC-0.25CD-0.25CD-0.25AA1C0B0C0BB1A0D0CC1BB1BB1AA1
G192Sejuti Rahman2765A270327B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1C0B0
G195Nafis Askarie301
G197Sinthia Rafiq Medha2496
G198Towhid Hasan301
G199Saimum Bin Emran301
G200Jarin Akter27.561A282027.5BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1BD-0.25BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G201Samia Khan Sneha25.7585B261325.75BB1DD1CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1DD1DD1AA1CC1B0CC1BB1AA1DD1CC1BB1B0AA1
G202Jarrin Akter301
G206Fazle Rabbi20.5139B226220.5BB1D0CC1BB1CC1DA-0.25AA1AA1DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1AD-0.25CD-0.25AA1AC-0.25CB-0.25CC1BB1AA1DD1CC1BB1A, BB-0.25A0
G207Imrul Evney Alam Evan0354
G208Md.Mahi Shour18164
G212Yasir Arafat Shamim4305
G216Mst. Rifat Farhana16185
G219Md Abdullah Al Yousuf2946
G220Farhan Shahriar Rhythm27.561B282027.5BB1DD1CC1AB-0.25CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1AD-0.25DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G221Tasmiya Jahan5292A102005BB1DC-0.25CA-0.25BB1CB-0.25AB-0.25AA1DA-0.25DD1AA1DD1AD-0.25BC-0.25BB1DB-0.25BB1CC1DD1DB-0.25AD-0.25AC-0.25BD-0.25CA-0.25BC-0.25AB-0.25CA-0.25CD-0.25BA-0.25BC-0.25AB-0.25
G222Jannatul Ferdous10242
G223Mst Antora Akter Asiya2676
G224Tasnim Hossain Bushra25.2587A263125.25B0CC1AA1CB-0.25BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1BD-0.25AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G229Md Raju Ahmed22.5122B246022.5BB1DD1CC1AB-0.25CC1AA1AA1AA1DD1BA-0.25DD1AB-0.25BB1BB1DD1BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1DA-0.25B, DD-0.25BC-0.25BB1BB1AA1
G230Mst. Lima Akter14.25206B167714.25BB1DD1CC1BB1CC1DA-0.25AA1A0DD1AA1BD-0.25B0AB-0.25A, DB-0.25D0BB1C0BD-0.25DD1A0AC-0.25B0C0BB1AA1DD1CC1BB1BB1BA-0.25
G234Sadiya Tasnim8262A121628AB-0.25CC1BA-0.25DB-0.25BB1AB-0.25AA1DA-0.25DD1AA1DD1AD-0.25DC-0.25BB1DB-0.25BB1CC1AD-0.25B0D0CC1CD-0.25CA-0.25CC1BB1DA-0.25CD-0.25BA-0.25BC-0.25AB-0.25
G235Samiul Islam Siam5292
G236Mst. Afsana Akter13217
G237Md. Masud Rana19152
G239Mst Monira Akter Jui301
G240Mst Aysha Siddika10242
G242Mahir Nigar15198
G243Mst Fahmida Akter6280
G245Md. Mojahid Islam20143
G246Mst. Sadia Akter4305
G247Priyanka Shaha301
G248Sagorika Rani12224
G249Anisa301
G254Sadiya Tasnim Soumi26.571A272126.5BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1C0BB1AA1DD1AA1CC1AB-0.25
G263Md Faysal Munsi18164
G265Isharat Hossain Moon2676
G266Abasha Afroj Godhuli12224B148812B0CD-0.25CC1BB1CC1AA1AA1A0BD-0.25AA1BD-0.25AB-0.25BB1BB1CD-0.25BB1C0AD-0.25D0AA1C0B0C0BB1A0AD-0.25CC1BB1DB-0.25AA1
G267Adit Al Mahadee2850
G273Tahsin Ferdous Fahan27.7556A281127.75B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1BA-0.25CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G275Md. Tanvir Ahmed7270
G276Mst Shanta Islam2496A254124BB1CC1A0BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1BD-0.25AA1CC1BB1CA-0.25DD1AA1AC-0.25BB1
G277Md Foysal Ovi27.7556A281127.75B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1BA-0.25DD1AA1CC1BB1
G278Md Sadman Sakib2676
G280Md Sanowar Hossain18164
G281Md Zillur Rahman2496B254124BB1BD-0.25CC1B0CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1AB-0.25BB1BB1BD-0.25BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1CD-0.25CC1BB1BB1AA1
G284Md Mustakim Nasif2337
G285Mst Miftahul Jannat26.2575B273026.25BB1DD1CC1AB-0.25CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1BA-0.25DD1CC1CB-0.25BB1AA1
G287Mst Lamiya10242
G288Mst Nayma Akter2765
G291Md Saniat Hammon23109A244223BB1CC1DA-0.25BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1D0C0BB1BB1BB1CC1BD-0.25BB1CD-0.25CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1BC-0.25BB1
G293Md. Shoriful Islam2946
G294Md. Samsuzzaman19152
G295Akram Hossen2676
G296Rakib Babu2589
G299Sabitra Nasreen Queen301
G305Md Atik Hasan6280
G306Thahsina Jannat25.7585B261325.75BB1DD1CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1D0BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1D0CC1BB1BB1AA1
G307Tasrifa Tabassum18.5163A206418.5BB1CC1AA1AB-0.25B0B0AA1BA-0.25DD1AA1DD1D0CC1BB1BB1BB1CC1BD-0.25B0BD-0.25CC1BD-0.25BA-0.25CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G312Mst Afifa Khatun18164
G315Md Shahriar Alom9252B118119CB-0.25BD-0.25DC-0.25BB1C0A0A0A0DD1AA1DD1BB1BB1AB-0.25D0AB-0.25BC-0.25DD1DD1DA-0.25DC-0.25B0C0BB1A0D0CC1B0B0AA1
G316Zunaeid Khandaker27.7556B281127.75BB1BD-0.25CC1B0CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G318Siam Hossain Naim24.7592A251424.75B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1DA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1A0C0B0
G321Noushin Tabassum Tisha301
G322Sabiha Akter Ayesha11234
G325Tithi Sarker2676
G326Afrin Zahan Oria20143
G329Mimi Rahman301
G330Musfiqur Rahman7270
G332Md Tanvir Rahman1342
G333Sanjida Afrin11234
G334Farhana Akther14208
G337Anika Akter5292
G338Al Imran15.75196A175815.75AB-0.25CC1AA1BB1BB1BB1AA1A0DD1BA-0.25DD1D0C0BB1BB1BB1BC-0.25A, CD-0.25BB1DD1CC1CD-0.25AA1C0BB1A0DD1A0C0B0
G338Al Imran15198
G340Jannatun Mawa5292
G341Jannatun Naim14208
G344Shourov Bhowmick19152
G345Suborna Akther1342
G350Sajoy Sarkar (Dil)2850
G352Mithila Rani12224
G355Tasnim Tanhiat20143
G356Rejoan Joarder1342
G357Sanjid Rana18164
G361Azadur Rahaman Zim0354
G363Shahniyaz Islam23109
G365Shadiya Akter Bristy5292
G366Md Abdullah Al Yousuf8262
G367Sathi5292
G368Nusrat Akter Nisha10242
G369Fardin Ahmed1342
G370Jobayer Al Riyad1342
G371Mahmuda Akter16185
G372Sumaiya Shahrin Raisa14208
G373Maesha Rahman Katha23109
G378Mst Marjanul Jannat23109A244223B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1CB-0.25DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1BA-0.25AC-0.25B0
G382Rifah Tabashum14208
G383Rahul Mondol2337
G384Khona Rajbhar23109A244223B0CC1A0BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1BD-0.25BB1DD1CC1CD-0.25AA1CC1BB1AA1DD1AA1AC-0.25BB1
G385Ms Sadia Akter301
G388Sabbir Hasan13217
G390Md Hridoy Rahman Rahi1342
G394Abdullah Al Fahad7270
G397Somrat Karim Jion2850
G398Rabeya Sultana Rimi18.75162A219018.75BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1DA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1AB-0.25DB-0.25BB1CC1BD-0.25BB1AD-0.25CC1CD-0.25AA1CC1AB-0.25BA-0.25DD1AA1CC1AB-0.25
G399Sree Pranto Kumar301
G401Jannatun Jerin2765
G404Soumo Roy5292
G408Imran Hasan7270
G411Mst. Mariwa12.5223B1614012.5AB-0.25DD1CC1BB1CC1CA-0.25AA1DA-0.25DD1AA1BD-0.25DB-0.25BB1BB1CD-0.25BB1CC1DD1AD-0.25BA-0.25BC-0.25BB1CC1BB1CA-0.25BD-0.25DC-0.25BB1AB-0.25BA-0.25
G414Farhana Rubaiya Soha7270
G420Marzan Akter Atifa0354
G423Marufa Khatun23109B244223BB1AD-0.25CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1CD-0.25BB1CC1B, DD-0.25DD1AA1CC1B0CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G425Mostakim Ahamed3314
G426Mst Fatema Akter21131
G427Mst Foujia Khatun Jhumu2850
G428Mst. Riya0354
G429Rafcina Amin Rifa6280
G430Md minhajul Islam12224
G434Nabila Akter3314
G435Sharmin Akter301
G437Nurjahan9252
G442Rafiul Hasan Tamim2676
G443Mumtamim Jahan Simanto301
G444Miftahul Jannat15198
G447Md Abdullah Al Noman2676
G449Md Niamatullah Nayem301
G449Md Niamatullah Nayem301
G450Ashrafi Akther0354
G451Risha Khatun301
G451Risha Khatun6280
G452Fatema Khatun301
G454Raunak Islam Jannat16185
G454Raunak Islam Jannat0354
G455Humaira Akter Shifa0354
G456Marufa Binte Hossen Disha2496A254124B0CC1DA-0.25BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1AD-0.25CC1DD1AA1CC1BB1DA-0.25DD1AA1CC1BB1
G458Rafiul Islam2676
G458Rafiul Islam20.25140A213620.25B0CC1AA1B0BB1BB1AA1A0BD-0.25AA1CD-0.25DD1CC1BB1BB1BB1C0BD-0.25BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1C0B0
G459Kumary Nupur Rani20.75138A225320.75BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1DA-0.25BD-0.25AA1DD1DD1CC1BB1B0AB-0.25CC1DD1CB-0.25D0CC1CD-0.25AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1B0
G463Prometa Sarker24.7592A251424.75B0CC1A0BB1BB1BB1AA1DA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1B0BB1BB1C0DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G464Md Abidur Rahman Sojib301
G471Atia Afrin Jisa2850
G474Maliha Zannat23.75104A241523.75B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1D0BB1D0CC1DD1AA1BC-0.25BB1AA1DD1AA1C0B0
G477Rakib Hasan3314
G478Maruf Ahmed Mahi3314
G479Mahian Fayshal301
G485Md Ajmaine Sarker17176
G486Effat Jahan Surovi301
G490Mahin Rahman3314
G491Arafat Rahman28.7548B291028.75BB1DD1CC1BB1CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1AC-0.25BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G497Mahmud Hasan Riyad16.25182B1911016.25AB-0.25DD1CC1BB1CC1AA1AA1DA-0.25DD1AA1DD1AB-0.25BB1BB1BD-0.25BB1BC-0.25BD-0.25BD-0.25AA1AC-0.25AB-0.25CC1DB-0.25BA-0.25DD1CC1BB1BB1AA1
G501Tasnim Zaman2765
G504AR Rafiur Islam12224
G506Jibon Nahar Jim301
G508Farzana Akter4305
G513Nahid Pathan14208
G514Monira Akter Riya7270
G519Md. Mitu Rahman7270
G520Habibur Rahman10242
G521Jannatul Mawa24.2595B253224.25BB1DD1CC1BB1CC1AA1AA1DA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1BD-0.25BB1CC1CD-0.25DD1AA1C0B0CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G521Jannatul Mawa0354
G522Md Mottamid Billah8262
G523Raad Al Mohaiminu Khan16185A174916BB1CC1AA1BB1BB1CB-0.25AA1A0DD1AA1DD1DD1CC1BB1B0BB1C0AD-0.25B0AD-0.25CC1DD1A0AC-0.25BB1AA1D0A0C0B0
G528Sinthiya Akther11234
G529Moumita Rani1342
G530Safiul Islam Samim3314
G531Sumona Akter Jeba0354
G532Isfaqur Rahaman6280
G534Tahsin Nafiz301
G535Mahmudul Hasan18164
G536Sanjida Akter Shanu301
G538Sharmin Akter Shova23.5108B242423.5BB1DD1CC1BB1CC1AA1AA1AA1DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1AB-0.25CC1DD1CD-0.25AA1CC1B0C0BB1A0DD1CC1BB1B0AA1
G539Yesir Arman8262
G540Al-Imam Tahsin3314
G541Tajkiya Islam Raisa22.25123B233422.25BB1DD1CC1BB1CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1D0CD-0.25AA1CC1B0CC1BB1A0D0CC1BB1AB-0.25AA1
G545Nahid Morshed Ovi14208
G548Rahima Akter Eti18164
G552Umme Kulsum Anika24.594A252324.5B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1A0AC-0.25B0
G553Md Shafiul Islam10242A1416010BB1CC1AA1DB-0.25BB1BB1AA1AA1DD1BA-0.25DD1DD1BC-0.25AB-0.25BB1BB1BC-0.25BD-0.25AB-0.25CD-0.25CC1BD-0.25CA-0.25CC1B, DB-0.25BA-0.25AD-0.25BA-0.25DC-0.25AB-0.25
G555Mst Marjiya Akter17176
G556Israt Jahan Juti4305
G557Nuzhat Tasnim15198
G558Mostafa Mahmud9252
G559Sadiatut Taiyeba14.75204B165914.75BB1CD-0.25CC1AB-0.25CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1AB-0.25D0BB1CC1BD-0.25DD1AA1C0B0C0BB1A0D0C0BB1B0A0
G561Rubaiya Rahman Medha18164
G562Mst NabihaTahsin2765
G564Md Al Amin Pavel20143
G565Atiya Akter301
G567Mst Fatema Akter9252
G568Afrin Jaman14.25206A1711214.25B0CC1AA1DB-0.25BB1CB-0.25AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1BC-0.25BB1BB1BB1AC-0.25BD-0.25CB-0.25BD-0.25CC1AD-0.25A0CC1BB1AA1CD-0.25BA-0.25CC1BB1
G571Niamul Hassan23109
G573Sanjida Akter Alo26.571B272126.5BB1DD1CC1B0CC1AA1AA1DA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1AD-0.25DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G575Mariom Akter Minu14208
G576Jerin Atia25.2587A263125.25BB1CC1AA1BB1BB1AB-0.25AA1BA-0.25DD1AA1DD1D0CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1CD-0.25CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G579Ambia Khatun26.7570A271226.75BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1BD-0.25BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1A0CC1B0
G582Mahima Momotaj Ridi21.25130B223521.25BB1DD1CC1B0CC1DA-0.25AA1DA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1D0BB1CC1DD1DD1AA1C0BB1DC-0.25BB1AA1D0CC1BB1BB1A0
G584Ahosan Habib27.7556A281127.75B0CC1AA1BB1BB1BB1AA1AA1DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1CC1CB-0.25
G585Abdullah As Shakir6280
G588Nusrat Jahan2496B254124BB1DD1CC1BB1CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1AB-0.25D0BB1CC1BD-0.25DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1AB-0.25AA1
G589Sadiya Islam23109
G594Seba Banu3314
G598Shariyar Abdullah19152A204619AB-0.25CC1AA1BB1BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1D0CC1BB1BB1BB1BC-0.25D0BB1DD1CC1CD-0.25AA1C0BB1AA1DD1A0C0B0
G599Kakoli Khatun1342
G603Zakariya3314
G604Jannatul Fardous Riya2337
G608Sokal Ahmed Shuvro11234
G609Nishat Raihana Ruhi301
G610Sirajum Monira11.25233B1515011.25BB1DD1DC-0.25BB1CC1AA1AA1DA-0.25DD1AA1AD-0.25DB-0.25BB1CB-0.25DD1BB1DC-0.25DD1CD-0.25AA1DC-0.25DB-0.25BC-0.25CB-0.25CA-0.25AD-0.25AC-0.25BB1BB1CA-0.25
G612Umme Kulsum Tania22124
G613Umme Sadia10242
G614Fahim Ahnaf18164
G616Mst Riyamoni Akter16.25182A1911016.25BB1CC1DA-0.25AB-0.25BB1AB-0.25AA1AA1DD1AA1DD1AD-0.25CC1BB1BB1BB1AC-0.25DD1AB-0.25DD1CC1AD-0.25AA1AC-0.25BB1AA1AD-0.25AA1AC-0.25AB-0.25
G619Zannatul Ferdousi5.5290A101825.5BB1AC-0.25CA-0.25B0BB1CB-0.25AA1BA-0.25DD1BA-0.25AD-0.25DD1C0AB-0.25DB-0.25CB-0.25CC1BD-0.25BB1DD1DC-0.25DD1AA1BC-0.25DB-0.25DA-0.25CD-0.25DA-0.25BC-0.25CB-0.25
G620Zabir Ahmed16185
G623Sakib Ahemed Sadid3314
G624Lutfika Akter Nuri13217
G625Sabbir Ahammed301
G626Md Salim Reza2337
G629Sabrina Afrin21.75128A235221.75BB1CC1BA-0.25BB1BB1AB-0.25AA1BA-0.25DD1AA1DD1D0CC1BB1B0BB1CC1BD-0.25BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1AC-0.25BB1
G631Shammi Akter8262
G632Md. Mahbub Hasan3314
G633Farhan Sadik Ridon8262
G634Md Jobayer Abdullah16185
G636Robbani Mahmud21131
G637Parvez Arafat10242
G638Samir Parves0354
G641Umme Kulsum Sumaiya0354
G660Md Zamil Ahommed27.561A282027.5BB1CC1AA1BB1BB1BB1AA1DA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1BB1CC1DD1BB1DD1CC1DD1BA-0.25CC1BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G664Mst Tajbe Sultana Sumi18164
G668Nusrat Jahan Nur5292
G671Jannatul Ferdaus16185
G672Rafiul Islam9252
G673Siblu Islam301
G676Al Amin Yousuf0354
G677Md Protik Hasan2496B254124BB1DD1CC1B0CC1AA1AA1DA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1BD-0.25DD1AA1CC1BB1DC-0.25BB1CA-0.25DD1CC1BB1BB1AA1
G678Md Abid Akram0354
G680Samiul Saif23.75104B255023.75BB1AD-0.25CC1BB1CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1AB-0.25BB1BB1DD1BB1CC1BD-0.25DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1DC-0.25BB1BB1AA1
G683Shouib Islam Nirob0354
G685Wahid Sadik2589
G686Reyad Ahmed Sarker16.75180B185716.75B0DD1CC1BB1CC1A0AA1A0DD1AA1DD1AB-0.25BB1AB-0.25D0BB1DC-0.25BD-0.25D0AA1C0B0CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1BA-0.25
G686Reyad Ahmed Sarker2337
G688Soyeb Hasan (Utso)301
G691Md Ahad Babu3314
G694Sumaiya Akter Sara23.75104A255023.75BB1CC1AA1BB1BB1CB-0.25AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1CC1BB1BB1AB-0.25CC1BD-0.25BB1DD1CC1DD1AA1CC1BB1AA1DD1AA1BC-0.25BB1
G695Md Mottasin Billah Mishu3314
G697Md Rokonozzaman Rafi2850
G698Umme Habiba Khushi301
G704Mushaiba Mamun Mohua21131
G705Maisha Akter0354
G706Nurani Akther1342
G707Sumaiya Akter Nishi19152
G710Fahmida Anowar Afiya7270
G712Md Antor Ahmed301
G713Md Ayaub Ali301
G714Md Foysal Ahmed2676
G715Marufa Akter Mim26.571B272126.5BB1DD1CC1BB1CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DB-0.25BB1BB1DD1BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1B0AA1
G720Shahriar Ahmed Sadik301
G722Sumaiya Khatun20143
G724Ayesha Parvin20143
G726Durba Kundu22124
G727Jobayed Hasan23109
G728Shipon16185
G733Mst.Sumaiya Akter301
G734Umme Sadia21131
G735Mst Shikha Khatun301
G740Tanvir Ahmed Anik2676
G744Md. Al Nirob14208
G748Nesa Akther Ruku0354
G752Mosfika Najmin21131
G755Mehedi Hasan3314
G756Katha Rani Ritu6280
G758Ohedullah Siam3314
G763Shamjima Akter Shejuti301
G773Zihadul Islam Zihad5.25291A91565.25CB-0.25BC-0.25DA-0.25BB1BB1B0A0AA1DD1BA-0.25DD1D0AC-0.25CB-0.25BB1BB1BC-0.25B, DD-0.25CB-0.25AD-0.25DC-0.25BD-0.25AA1C0BB1A0CD-0.25BA-0.25C0DB-0.25
G774Rayhanul Islam Rose12224
G779Riya Muni15198
G780Rumana Akter5292A102005DB-0.25AC-0.25BA-0.25AB-0.25BB1BB1DA-0.25AA1DD1BA-0.25AD-0.25DD1CC1DB-0.25AB-0.25AB-0.25DC-0.25CD-0.25AB-0.25BD-0.25AC-0.25DD1BA-0.25CC1AB-0.25BA-0.25DD1BA-0.25AC-0.25BB1
G781Abdullah Al Fahad27.7556B281127.75BB1DD1CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1CC1DD1DD1AA1CC1BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1BB1AA1
G783Surovi Akter301
G788Kanis Fatema Niha0354
G794Most Mariam Akter Ritu3314
G796Md Showrov Hasan20.25140B227120.25BB1DD1CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1AD-0.25BB1CC1BD-0.25DD1AA1DC-0.25BB1AC-0.25BB1BA-0.25DD1AC-0.25BB1BB1AA1
G798Shakib Ahmmed12224
G804Shamim Mia21.75128B235221.75BB1D0CC1BB1CC1AA1AA1A0DD1AA1DD1BB1BB1BB1CD-0.25BB1CC1BD-0.25DD1AA1CC1AB-0.25BC-0.25BB1AA1DD1CC1BB1CB-0.25AA1
G812A.S.M Rafsan6.25279A111906.25DB-0.25CC1BA-0.25AB-0.25CB-0.25BB1AA1BA-0.25DD1BA-0.25AD-0.25CD-0.25DC-0.25BB1DB-0.25AB-0.25CC1BD-0.25BB1DD1CC1CD-0.25BA-0.25CC1AB-0.25BA-0.25CD-0.25AA1BC-0.25CB-0.25
G813Arafat Hossain301
G815Nahid Hasan21131
G822MD Nasim Uddin0354
G827Arpon Mazumdar3314
G830Mst Suraiya Akter Sinikdha17176
G831Md Abdullah Akando4305
G832Mst Sidratul Muntaha Jinia6280
G838Taniya Akter Nira20143
G839Mst. Sumaiya Akter13217
G843Mahajarin Haque16.25182B187516.25BB1DD1CC1BB1CC1BA-0.25AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1BB1DD1BB1DC-0.25BD-0.25CD-0.25AA1C0B0CC1BB1A0D0AC-0.25BB1DB-0.25A0
G845Jannati Khatun11234
G849Mst Mim Khatun1342
G853Mst Farjana Khatun13217
G855Dip Kumar4305
G856Airin Nahar Tisra16185
G857Sanjukta Pal12224
G861Sanjid Sheikh Abid15.25197A1811115.25B0CC1AA1AB-0.25BB1BB1AA1BA-0.25DD1AA1DD1DD1DC-0.25AB-0.25BB1BB1AC-0.25BD-0.25BB1AD-0.25DC-0.25CD-0.25BA-0.25AC-0.25BB1AA1DD1AA1CC1BB1
G867Mst. Joti Akter19.5151B216319.5BB1BD-0.25CC1B0CC1AA1AA1BA-0.25DD1AA1DD1BB1BB1AB-0.25D0BB1CC1BD-0.25CD-0.25AA1AC-0.25BB1CC1BB1AA1DD1CC1BB1B0AA1
G868Kamruzzaman3314
G868Kamruzzaman0354
G870Maisha Rahman Moiny16185
G871Abdullah Ibna Raoha0354
G873Jihad Hossain3314
G877Sabiha Satu Simi8262
G879Nour A-Alam Nobin16185
G881Mst. Umme Habiba301
G882Mst. Sumaiya Mostakime9252
G884Shamiya Alam Megha10242
G885Mst. Tazbiya Akter Mim301
G888Omar Faruk (Saikath)9252
G893Md. Hamidur Rahman13217
G894Shonchoy Kumar0354
G897Sajjad Hosen3314
G898Mst. Afifa Sultana17176